KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że:

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest „Sala Bankietowa POD JESIONEM Dorota Klimczak” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Witolda Uklańskiego 10,
  • Będziemy je przetwarzać tylko w celach, na które wyraziłeś zgodę (zaznaczając odpowiedni checkbox), czyli na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Twoje dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
  • Pamiętaj, że zawsze możesz odwołać daną nam zgodę – tą samą drogą jaką ją wyraziłeś, jednakże jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych
  • Masz również prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych może skutkować niemożliwością kontaktu z naszej strony, ponieważ możemy nie wiedzieć kto prosi nas o kontakt.
© Copyright - Pokoje "Pod Jesionem" :: Pokoje Gościnne, Noclegi Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin